Billedet på sidehoved
  • Bakkeskolen
  • Seestvej 6, 6000 Kolding
  • 79797950
  • bakkeskolen@kolding.dk
  • 579 800 533 1056
image

Projekt ”Den åbne skole: Bakkeskolen og Comwell Kolding”

 

I forbindelse med den nye Folkeskolereform bør skolerne fremover indgå samarbejder med eksterne aktører. ”I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen: Skolerne skal ud i samfundet, og samfundet skal ind i skolen."

 

Bakkeskolen og 8.b har i den forbindelse været så heldige at indgå i et samarbejde med Hotel og konferencecenter Comwell Kolding. Projektet hedder ”Den åbne skole: Bakkeskolen og Comwell Kolding”. Det er et skoleudviklingsinitiativ, som Bakkeskolens Pædagogiske Læringscenter faciliterer, og hvor Comwell Kolding aktivt har valgt at støtte op om netop Bakkeskolen som samarbejdspartner. Vi, Bakkeskolen, er meget glade for at kunne indgå i dette ekstraordinære samarbejde med Comwell Kolding, da vi er opmærksomme på, at det er et stort arbejde for Comwell Kolding.

Konkret vil projektet være en projektuge i uge 23, hvor eleverne fra 8.b i mindre hold vil være tilknyttet forskellige afdelinger på Comwell Kolding (køkken, restaurant, reception osv.) ud fra deres egne ønsker. Programmet ser foreløbigt således ud:

  •  Tirsdag den 17. maj 2016 – INTRODAG på Comwell Kolding fælles møde, rundvisning og forskellige afdelingsworkshops. Tidspunkt aftaler vi nærmere – men allerede nu kan dagen meldes ud.  
  •  Uge 23 – 8.b i praktik på Comwell Kolding – fordelt efter nærmere aftalt plan – evt. arbejdstid fordelt på ”morgen/aften”
  •  Torsdag den 9. juni 2016 – Forældremøde om studieturen til Litauen på Comwell Kolding kl. 19.00-21.00 – eleverne afvikler hele arrangementet.
  •  Fredag den 10. juni 2016 på Comwell Kolding bruges på evaluering og læring fra ugen. Tid aftales

Målet er, at eleverne tilegner sig ny viden om, hvordan erhvervslivet fungerer, og at de udvikler deres personlige kompetencer. Vi ser mange muligheder for succesoplevelser både på det personlige og det faglige plan inden for de områder, de arbejder i dybden med. Eleverne opstiller individuelle læringsmål for forløbet i samarbejde med os.

Skolen og lærerteamet ser meget frem til projektet med Comwell Kolding, der ligeledes glæder sig meget til samarbejdet med Bakkeskolen og ikke mindst samarbejdet med 8.B.

 

Dorte L. Barfoed, klasselærer 8.b og koordinerende Pædagogisk Læringscenter medarbejder

Thora A.E.Nansen, klasselærer 8.b

Søren Mikkelsen, afdelingsleder

Comwell Kolding http://www.comwellkolding.dk/

 

http://www.kl.dk/PageFiles/1295748/laering-i-den-aabne-skole.pdf