Billedet på sidehoved
  • Bakkeskolen
  • Seestvej 6, 6000 Kolding
  • 79797950
  • bakkeskolen@kolding.dk
  • 579 800 533 1056
image

INTERNATIONALT SAMARBEJDE PÅ BAKKESKOLEN

Bakkeskolens internationale aktiviteter begyndte i 1993, med oprettelsen af en international linje på 10. årg. med elementer som international erhvervspraktik, internationale klasseudvekslinger, studieture til europaparlamentet og med undervisningssprog på engelsk og tysk i samfundsfag, historie og geografi. Ingen kunne den gang forestille sig det udbytte skolen ville få i årene frem over og op til i dag. 

Den internationale dimension blev spredt ud over hele skolen til både elever, forældre og lærere. Bakkeskolens netværk i dag rækker til de fleste europæiske lande – inkluderende kontakter til Nordvestrusland, China, Afrika (Ghana, Tanzania og Etiopien), USA og de Dansk Vestindiske øer.

Skolen har deltaget i utallige COMENIUS-projekter, UNESCO, TST (Transatlantiske slavehandels-projekt) og Global Partner Schools. 
Vi har et samarbejde med en skole i Litauen, Birstonas, der har varet siden 1994, hvor vi har lavet talrige lærer- og elevudvekslinger og deltaget i programmer under Nordisk Ministerråd. 
Skolerejser på 9. årg. gik i 2014 til henholdsvis Ghana og Tanzania, hvor eleverne bl.a. var privat indkvarteret hos deres venskabsklasse. Der har været afviklet skolerejser til North Carolina, og elever fra 3. årg. ”skyper” jævnligt med deres venskabsklasse i SOS Børnebyen i Hawasa, Etiopien.

Globalisering er en del af vores fælles fremtid, hvilket er uden tvivl. Den interkulturelle dialog er yderst vigtig og er en del af skolens DNA. De mange projekter har skabt læring og udvikling også i fag som historie, geografi, biologi og engelsk. Engelsk er blevet et redskab til kommunikation og udvikling af mellemfolkelig forståelse og internationale relationer.