Billedet på sidehoved
 • Bakkeskolen
 • Seestvej 6, 6000 Kolding
 • 79797950
 • bakkeskolen@kolding.dk
 • 579 800 533 1056
image

FAGLIGT FOKUS – ØGET UNDERVISNINGSEFFEKT

Efter 4 år med fagligt fokus og brug af LEAN-værktøjer er vi stolte af at kunne fremvise en undervisningseffekt på + 0,6, dvs. Bakkeskolens resultater ligger højere end forventet i forhold til det socioøkonomiske grundlag for området. Bakkeskolens seneste resultater førte til en placering som nr. 75 ud af 1350 skoler på landsplan ifølge CEPOS. De nationale test udvikler sig ligeledes særdeles positivt.

Som en del af arbejdet med LEAN-værktøjer og den samlede indsats gennem processen blev der defineret et primært og konkret mål: + 10 % ved de nationale test og afgangsprøverne på 9. og 10. årg. Der blev sat fokus på at styrke evalueringskulturen på skolen. Alle lærere var en del af denne proces og skulle arbejde innovativt:

 • Hvilke tiltag skal der til for at højne fagligheden på Bakkeskolen?
 • Hvordan udvikler vi undervisningen, så den enkelte lærers faglighed højnes?
 • Hvad skal der til for yderligere faglig specialisering og faglig udvikling?
 • Hvordan skal skolens organiseres, så fagligheden og specialiseringen højnes yderligere?
 • Hvordan udvikler vi skolens evalueringskultur?
 • Hvilke roller skal skolens læringscenter og de faglige vejledere spille?
 • Hvordan sættes skolens ledelse i spil i forhold til fagligheden og de enkelte teams undervisningsrelaterede indsats?
 • Hvordan skabes en rød tråd i fælles normer, adfærd i forhold til klasserumsledelse mv.?

Som en rød tråd i denne proces var en vigtig pointe, at alle tiltag på Bakkeskolen skal have et fagligt mål og skal kunne evalueres. Alle tiltag i undervisningen skal have er synligt fagligt fokus og mål – og skulle munde ud i + 10 % i forbedrede test- og prøveresultater. 
Der blev endvidere udviklet tilbagemeldingsskemaer – selvevalueringsværktøjer – så ledelsen og medarbejderne i fællesskab kunne følge med i processen.

Øget undervisningseffekt.
Medarbejderne på skolen har selv vist vejen til øget faglighed ved selv at konkretisere de tiltag, som skal indfri målet. Samtidig har de bevist, at de kan agere som ansvarstagende og professionelle medarbejdere i en udviklingsorienteret, lærende organisation.
Skolereformens mål underbygger kun yderligere det arbejde, der allerede har været i gang på Bakkeskolen gennem flere år.
Gennem Kolding Kommune deltager Bakkeskolen i Mærsk-projektet ”Tættere på elevernes læring”, hvor der bl.a. er fokus på handleplaner i forhold til den enkelte elevs læring.

For mere info om LEAN på Bakkeskolen se artiklerne til højre.